01

Raad van Bestuur

02

Raad van Toezicht

03

Dit was ons jaar 2020

04

Speerpunten kwaliteit

05

Zuidwester in verhalen

06

Zuidwester in getallen

07

Waar gaan we naartoe?

08

Medezeggenschap

09

Externe visitatie

Samenspel tussen team en expertisecentrum

‘De vergaderingen staan al voor het hele jaar gepland’

Communicatie. Het blijkt altijd weer het sleutelwoord voor een goede samenwerking. Maar hoe versterk je je communicatie als jij juist werkt wanneer anderen vrij zijn? De nachtdienst van het Multatulipad in Oud-Beijerland investeerde veel tijd in meer contactmomenten: ‘De vergaderingen zijn voor het hele jaar vooruit gepland en we zitten steeds vaker bij het MDO.’

‘Kunnen jullie deze cliënt ‘s nachts verschonen?’, ‘De medicijnen van deze cliënt worden afgebouwd, houd daar rekening mee’, ‘Er is corona op deze afdeling’, ‘Kunnen jullie deze cliënt zuurstof toedienen?’. Zomaar een greep uit de opdrachten die een gemiddelde nachtdienstmedewerker tijdens een dienst op zijn bord kreeg. “Je moest het er maar mee doen”, zegt Wessel Boom, medewerker Nachtdienst in Oud-Beijerland. “Direct overleg was er meestal niet. Wij gaan immers aan het werk als de rest al naar huis is.”

Het team van het Multatulipad besloot daarom zelf te investeren in betere communicatie. “Als nachtdienst ben je niet heel erg zichtbaar voor collega’s die overdag werken, zowel collega’s van de woningen als van de Medische Dienst, dus moet je even extra je best doen.”

De ‘warme overdracht’ was een van de verbeterpunten in de communicatie. “In plaats van het lezen van rapportages en telefonisch contact, gaan we naar de collega’s op de woningen toe en in de ochtend komen ze naar ons. Daardoor kun je makkelijker doorvragen en leer je je collega’s ook nog eens beter kennen.”

Het leidde er ook toe dat medewerkers van de nachtdienst vaker aanschuiven bij het multidisciplinair overleg. “Daardoor kunnen we meer meedenken in de zorg voor de cliënt en komen we niet steeds voor voldongen feiten te staan. Wanneer ons wordt gevraagd om ’s nachts een cliënt te verschonen en wij merken dat die cliënt er meer baat bij heeft als

we hem of haar laten doorslapen, dan kunnen we dat benoemen.

Zo zijn er meer voorbeelden te noemen waarbij wij vanuit onze ervaring in de nacht een bijdrage kunnen leveren.”

Ook met het Expertisecentrum werd meer contact gezocht. “We lopen soms in de nacht tegen een slechte bereikbaarheid van de Arts Verstandelijk Gehandicapten aan. Maar ook behandelingen die ons worden voorgeschreven zijn niet altijd even eenvoudig uit te voeren. Die casussen bespreken we tegenwoordig in het overleg met afgevaardigden van de Medische Dienst en de andere disciplines. Daarvoor hebben we iedere zes weken een vergadering. Die vergaderingen zijn al voor het hele jaar vooruit gepland, waardoor iedereen er rekening mee kan houden in de agenda. Ook het afgelopen jaar liepen die overleggen door. Wanneer de Arts Verstandelijk Gehandicapten door coronadrukte niet aanwezig kon zijn, was er altijd wel iemand anders van de Medische Dienst die de informatie kon overdragen.”

De aanpak werpt zijn vruchten af, maar vraagt wel iets extra’s van de medewerkers in de Nachtdienst, die overdag moeten deelnemen aan de overleggen. “Ik zie niet hoe we dat anders kunnen oplossen en ik snap ook dat collega’s het lastig vinden om overdag terug te komen naar het werk”, zegt Wessel Boom. “Hetzelfde geldt voor informatieoverdracht. Aan de ene kant wil je het van tevoren weten waar je ’s nachts mee te maken krijgt, zodat je je erop kunt voorbereiden. Een app waarop we alvast informatie met elkaar delen, zou daarin een oplossing kunnen zijn. Overdag kun je immers nog makkelijk vragen stellen aan het Expertisecentrum of andere collega’s. Aan de andere kant snap ik ook dat collega’s uit de nachtdienst niet 24/7 met hun werk bezig willen en kunnen zijn. Het zal dus niet lukken om alle gaten te dichten, maar het verbeterde contact werpt wel al zijn vruchten af.”

Als de arts is verhinderd voor overleg, neemt iemand anders het over

Deel deze pagina!
Terug naar boven