01

Raad van Bestuur

02

Raad van Toezicht

03

Dit was ons jaar 2020

04

Speerpunten kwaliteit

05

Zuidwester in verhalen

06

Zuidwester in getallen

07

Waar gaan we naartoe?

08

Medezeggenschap

09

Externe visitatie

Raad van Bestuur

We blijven kritisch en trots

Voorwoord

Als nieuwe bestuurder van Zuidwester beleef je veel dingen voor de eerste keer. Zo ook de presentatie van dit gecombineerde jaarbericht en kwaliteitsrapport. Een document waarvoor allereerst complimenten gegeven moeten worden, omdat het dankzij de vele teamreflecties, regiobijeenkomsten en ingevulde vragenlijsten van cliëntvertegenwoordigers kon ontstaan in een jaar waarin corona veel van onze tijd en aandacht opeiste. We slaagden er samen in om toch weer aan nieuwe doelen te werken en een verslag samen te stellen waar ik als bestuurder veel informatie uit haal, maar waarin ik vooral ook de relevante thema’s herken die ik zelf de afgelopen maanden ben tegengekomen binnen de organisatie.

Na mijn eerste 100 dagen bij Zuidwester maakte ik na vele gesprekken en ontmoetingen de balans op: wat wilden we vasthouden, verbeteren, verankeren en vernieuwen? Ik ben blij om te zien dat die punten overeenkomen met de inhoud van dit rapport. Dat betekent dat we onze kansen en verbeterpunten goed in beeld hebben met elkaar. We mogen trots zijn op onze organisatie waar we over het algemeen werken met veel plezier, waar we de cliënt centraal stellen en waar we veel kennis in huis hebben.

Zelfs in een jaar dat werd gedomineerd door de uitbraak van het coronavirus kregen we het samen voor elkaar om grote stappen te zetten. De zorgcyclus kwam meer op orde, de Ondersteunende Diensten boekten grote verbetersuccessen.

Ondertussen bleven we ook kritisch genoeg om te constateren dat er nog werk te doen was om onze zorg te verbeteren. Veiligheid bleef een belangrijk thema. En ook de samenwerking met het Expertisecentrum kwam in beeld. Er zijn stappen gezet, maar een nog betere samenwerking tussen Expertisecentrum en het primair proces is nodig om de juiste zorg te blijven bieden bij de steeds complexere zorgvraag én om een interessante werkgever te blijven.

We hebben voor 2021 dus mooie ambities, waarvan we het resultaat hopelijk ook weer terugzien in het volgende kwaliteitsrapport en jaarbericht. Want dat is waarbij dit rapport ons helpt: vooruitkijken. Zeker nu we aan de vooravond staan van een nieuwe meerjarenstrategie. ‘Route2020’ is afgerond. We evalueren de resultaten en ook de input uit dit rapport levert goede input voor onze nieuwe meerjarenstrategie. Een proces waaraan dus indirect iedereen binnen Zuidwester heeft meegewerkt dankzij de teamreflecties.

Blijf dus ook in 2021 vooral kritisch en transparant. Zo werken we samen aan nog betere zorg. En bovenal: houd het werkplezier en de trots vast.

Angélique Koevoets
Raad van Bestuur Zuidwester

Hoe is het jaarbericht opgebouwd?

Dit jaar voegen we voor het eerst ons kwaliteitsrapport samen met het jaarbericht. Een logische stap, omdat de speerpunten uit het jaarbericht en het kwaliteitsrapport altijd al veel overlap hadden.
Jaarplannen maken voor de zorg, betekent immers werken aan kwaliteit door lerend te verbeteren.

In dit jaarbericht lees je hoe ons jaar over het algemeen is verlopen. We geven onder andere antwoord op deze vragen:

– Hoe gingen we om met de corona-uitbraak?

– Hoe pakten we het jaarthema ‘Binden en Boeien’ op?

– Hoe stond de bedrijfsvoering ervoor in 2020?

– Wat waren de hoogtepunten van 2020?

Daarnaast ligt de focus op kwaliteit. Op drie momenten gedurende het jaar staan de teams van Zuidwester stil bij wat ze doen, waarom ze het doen en hoe dat beter kan.

Het resultaat van die reflecties vind je op drie manieren terug in dit rapport:

1. Reflectie op thema’s
We vroegen alle teams te reflecteren op de kwaliteitsthema’s die aansluiten bij de speerpunten van 2020: ‘Samenspel tussen zorg en ondersteuning’ en ‘Veilige zorg en ondersteuning’.

2. Tellen
Je vindt in dit jaarbericht een overzicht van de cijfers op basis waarvan we onze kwaliteit toetsen.

3. Vertellen
Je leest in dit jaarbericht ervaringsverhalen van onze cliënten, verwanten en medewerkers.

De cliënten, cliëntvertegenwoordigers en verwanten zijn bij dit rapport betrokken via een vragenlijst waarin zij hun mening konden geven over de kwaliteit van de zorg bij Zuidwester.

Daarnaast hielden we regiogesprekken waarin we de resultaten van de teamreflecties en vragenlijsten bespraken met vertegenwoordigers uit de regio. Hierbij was ook een cliënt of cliëntvertegenwoordiger betrokken.

Aanvullend op deze acties geven de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht van Zuidwester hun visie op de kwaliteit van zorg en ondersteuning in 2020. En ook dit jaar gingen we in gesprek met andere zorgaanbieders en externe deskundigen voor een kritische blik op ons rapport.

De verdieping per regio is dit jaar beschikbaar via de nieuwsbrieven van de regio’s.

Deze reflecties, cijfers en verhalen vormen de input voor de speerpunten voor het jaarplan 2021, dat je eveneens terugvindt in dit rapport.

We wensen je veel leesplezier!

Deel deze pagina!
Terug naar boven