01

Raad van Bestuur

02

Raad van Toezicht

03

Dit was ons jaar 2020

04

Speerpunten kwaliteit

05

Zuidwester in verhalen

06

Zuidwester in getallen

07

Waar gaan we naartoe?

08

Medezeggenschap

09

Externe visitatie

Externe visitatie

Externe visitatie kwaliteitsrapport 2020, 12 juli 2021

De externe visitatie van het kwaliteitsrapport 2020 vond plaats op maandag 12 juli 2021. Hier werkten aan mee, de bestuurder van gehandicaptenzorgorganisatie Sjaloom Zorg, de senior adviseur kwaliteit van Vilans en een programmamanager van De Rotterdamse Zorg. Vanuit Zuidwester namen deel, onze bestuurder, de strategisch adviseur zorgkwaliteit, een beleidsadviseur kwaliteit en een businesspartner van Marketing en Communicatie. De externe visitatie vond online plaats via MS Teams.

We hebben gesproken over de totstandkoming van het kwaliteitsrapport 2020 door de teamreflecties, medewerkers- en cliëntbijeenkomsten, regiobijeenkomsten en de eindbijeenkomst. In 2020 stonden de thema’s veilige zorg en ondersteuning en samenspel tussen zorg en ondersteuning centraal.

We zijn met elkaar in gesprek gegaan over wat op is gevallen in de totstandkoming van het kwaliteitsrapport en aan de beschreven kwaliteit. Hier kwamen de volgende punten uit naar voren:

 • Het is lastig om een goed beeld te krijgen bij de teamreflecties op basis van het kwaliteitsrapport. Hoe is het gemeten? Hoe ziet een reflectie eruit? Hier kun je de lezers veel meer in meenemen.
 • Er is een behoefte om meer gevoel bij de cijfers te krijgen, bijvoorbeeld door middel van een verhaal.
 • Daar waar gekozen is voor verhalen, is de herkomst ervan soms onduidelijk; waarom is ervoor gekozen?
 • Een suggestie is om aan benchmarking te doen met collega-organisaties om meer feeling te krijgen bij de cijfers. Het aantal klachten/incidenten op zichzelf staand, zeggen niet zoveel. Je zou het met andere organisaties onderling kunnen bespreken waar de verschillen in zitten. Een suggestie is ook om bijvoorbeeld een verhaal toe te voegen over een klacht die is opgelost.
 • Het financiële stuk zou anders geframed kunnen worden, bijvoorbeeld dat we geld vrijmaken voor nieuwbouw voor onze cliënt. Financiën draait om keuzes die we maken in relatie tot kwaliteit. Deze verhouding meer weergeven. We hebben bijvoorbeeld een hoog aandeel PNIL, maar dit hebben we om te kunnen blijven voorzien in de zorgcontinuïteit.

Het volgende bespreekpunt was de samenwerking. Wat zijn sterke/zwakke punten?

 • Samenwerkingspartners ontbreken in het kwaliteitsrapport. De kracht van het samenwerken. Per regio van Zuidwester zijn er allerlei initiatieven te noemen. Ook samenwerkingen die Eigenz heeft zouden we kunnen benoemen.
 • Het zou leuk zijn om in het voorwoord ook cliënten aan het woord te laten.
 • Een suggestie voor de teamreflecties is om de keuze bij teams te leggen over welke thema’s zij willen bespreken in plaats van er centraal twee uitkiezen. Teams kunnen op deze manier thema’s kiezen die voor hen op dat moment relevant zijn.
 • De nadruk ligt veel op het proces. Er mag meer focus op resultaat, trots en succes. Dit kan bijvoorbeeld door het uitlichten van succesverhalen, zoals de stabiele driehoek of de ontwikkeling vanaf 2017. De successen staan nu meer als bijzinnen vermeld in plaats van als succesverhaal.
 • Bij onze verbeterpunten lijkt het soms als we vanaf nul komen. We zijn soms iets te kritisch en mogen positiever zijn. Wat gaat er al goed?
 • Hoe is de cultuur bij Zuidwester? Ook in relatie tot de verbeterpunten.
 • We zouden als zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg meer met elkaar moeten optrekken om maatschappelijke problemen op te lossen in plaats van zelfstandig. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat steeds meer zorgmedewerkers zelfstandig gaan werken. Dit zijn gezamenlijke vraagstukken.

De laatste vraag was hoe we innovatie van de grond kunnen krijgen:

 • Ruimte geven aan het primair proces om slimme oplossingen te bedenken. Tip: laat de medewerker aangeven waar de behoefte is, en laat experts het ontwerpen en ontwikkelen.
 • Innovatie is een middel en geen doel. Het moet iets oplossen.
 • Succesverhalen en verbeteringen/innovaties die mis zijn gegaan ook delen. Dan ben je pas echt een lerende organisatie.

 

Deel deze pagina!
Terug naar boven