01

Raad van Bestuur

02

Raad van Toezicht

03

Dit was ons jaar 2020

04

Speerpunten kwaliteit

05

Zuidwester in verhalen

06

Zuidwester in getallen

07

Waar gaan we naartoe?

08

Medezeggenschap

09

Externe visitatie

Bekendheid Zuidwester Balans Schaal vergroten tijdens congressen

In februari is de Zuidwester Balans Schaal (ZBS) gepresenteerd op diverse congressen in het land. ZBS is een meetinstrument waarmee we proberen de balans (het evenwicht) in stand en tijdens lopen te meten bij mensen met een verstandelijke beperking. Om te weten of de ZBS hiervoor geschikt is, is onderzoek onmisbaar. In de periode van juli 2018 tot en met januari 2019 zijn er om deze reden 84 cliënten getest op vijf verschillende locaties.

Om het onderzoek naar de Zuidwester Balans Schaal meer bekendheid te geven, hebben Lynda Akkermans (fysiotherapeute en hoofdonderzoeker) en Henriëtte den Dekker-Hoeve (fysiotherapeute) een posterpresentatie gegeven op de Geriatriedagen in februari 2020. De Geriatriedagen is een multidisciplinair wetenschappelijk congres gericht op de ouder wordende mens. De posterpresentatie werd met enthousiasme ontvangen.

Daarnaast is er een workshop gegeven tijdens het congres ‘Zoek het uit’ op 10 februari 2020. Dit congres heeft tot doel wetenschap en praktijk te verbinden voor professionals die werken in de ouderenzorg, het onderwijs en de gehandicaptenzorg.

Deze workshop is gegeven door Lynda Akkermans en Riet te Winkel-Bolland (fysiotherapeute) en was gericht op het meetinstrument en op het verrichte onderzoek. De workshop werd bijgewoond door medewerkers uit de verschillende werkvelden en vanuit verschillende disciplines, zoals fysiotherapeuten, begeleiders en docenten. In de workshop werd beeldmateriaal getoond van deelnemers aan het onderzoek, terwijl zij opdrachten van de Zuidwester Balans Schaal uitvoeren.

Er stonden nog meer workshops op het programma. Op 7 april gaf Lynda twee workshops met Riet en Simone Schipper-Stehouwer (fysiotherapeute) op het congres van de NVFVG (Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor Verstandelijk Gehandicapten). Deze workshops waren vooral gericht op het delen van de praktische ervaringen met de Zuidwester Balans Schaal aan collega’s fysiotherapie bij andere organisaties binnen de gehandicaptenzorg in Nederland.

De Zuidwester Balans Schaal heeft ook een webpagina: zuidwester.org/balansschaal Hierop is meer informatie te vinden over het onderzoek.

Lynda en Henriëtte voor de posterpresentatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina!
Terug naar boven