01

Raad van Bestuur

02

Raad van Toezicht

03

Dit was ons jaar 2020

04

Speerpunten kwaliteit

05

Zuidwester in verhalen

06

Zuidwester in getallen

07

Waar gaan we naartoe?

08

Medezeggenschap

09

Externe visitatie

Zuidwester in verhalen

‘Het aantal contactmomenten is verdubbeld’

De betrokkenheid van ouders, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers nam sterk toe in 2020. De reden voor die toename valt te raden: corona. De pandemie zorgde ervoor dat in snel tempo veel creatieve oplossingen werden gevonden om op afstand contact te houden. Oplossingen die de teams graag behouden omdat ze van meerwaarde zijn voor de cliënt.

Lees het volledige verhaal

‘Je hebt een zorgmanager nodig die durft los te laten’

Zuidwester groeide de afgelopen jaren in het werken met zelfverantwoordelijke teams. Dat vroeg om een andere aanpak van zowel de medewerkers van de teams als de ondersteuningsdriehoek. De medewerkers van de dagbesteding op Rommerswalestraat 1a en 1c in Goes ervaren hoe het is als team en ondersteuningsdriehoek de juiste rol oppakken: ‘De zorgmanager vertrouwt op onze kennis, dat stimuleert enorm.’

Lees het volledige verhaal

‘De vergaderingen staan al voor het hele jaar gepland’

Communicatie. Het blijkt altijd weer het sleutelwoord voor een goede samenwerking. Maar hoe versterk je je communicatie als jij juist werkt wanneer anderen vrij zijn? De nachtdienst van het Multatulipad in Oud-Beijerland investeerde veel tijd in meer contactmomenten: ‘De vergaderingen zijn voor het hele jaar vooruit gepland en we zitten steeds vaker bij het MDO.’

Lees het volledige verhaal

‘Blijf menselijk en blijf met elkaar meedenken’

Sommige (technische) problemen zijn lastig op te lossen. Dat weten ze in Oudenbosch maar al te goed. Het interne telefoonsysteem wil maar niet naar behoren werken, terwijl de ondersteunende dienst doet wat het kan om het te repareren. Natuurlijk frustreert niet werkende apparatuur, maar door onderling verwachtingen uit te spreken en korte lijnen te houden, gaat de samenwerking met de ondersteunende dienst een stuk makkelijker. 

Lees het volledige verhaal

‘Ik voelde mij enorm gesteund’

Je veilig voelen tijdens het werk is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen doen. Medewerker extramurale zorg bij Eigenz Diana de Wijk kreeg afgelopen jaar te maken met een bedreiging tijdens haar werk. Het bracht het gesprek over veiligheid binnen het team op gang en leidde er zelfs toe dat Diana nu een opleiding volgt om haar kennis uit te breiden en te werken aan haar eigen veiligheid en die van cliënten.

Lees het volledige verhaal

Deel deze pagina!
Terug naar boven